Lej-En-Læge

- lægefaglige rådgivning
 

     
     

4Forside

 

4Arbejdsfastholdelse

4Stresshåndtering

4Helbredsundersøgelser

4Kurser

4Vaccinationer

4Coaching

4Akupunktur

4Referencer

 

4Om Lej-En-Læge

  Vaccination
Lej-En-Læge tilbyder at rådgive og vaccinere medarbejderne på arbejdspladsen.

På mange arbejdspladser er der en særlig smitterisiko forbundet med arbejdet med deraf følgende sygefravær.

Ved fokus på smitterisikoen i de daglige arbejdsrutiner, samt muligheden for vaccination, kan smitte undgås og sygefraværet nedsættes.

Lovpligtige og ikke-lovpligtige vacciner:
* Lovpligtige vacciner er udpeget af Arbejdstilsynet for særlige arbejdsområder
* Arbejdstilsynet kan anvise vaccinationer betinget af særlige arbejdsforhold
* Ikke-lovpligtige vaccinationer kan være influenza-vaccination, rejse-vaccinationer eller vaccination i forbindelse med en mulig arbejdsrelateret smitte

Rådgivning
I rådgivningen gennemgås arbejdspladsens rutiner og på baggrund heraf:

* Rådgives omkring reduktion af smitterisikoen i det daglige arbejde
* Afklares vaccinationsbehovet
* Vaccineres medarbejdere på arbejdspladsen

Lej-En-Læge tilbyder:

* Rådgivning på arbejdspladsen

* Koordinering af virksomhedens indsats og eventuelle behandlingstiltag

* Vaccination kan kombineres med andre af Lej-En-Læges ydelser

* Aftale fra sag til sag på timebasis

* Et aftalt antal rådighedstimer pr. måned

*  Efter behov

 
     

Lej-En-Læge v/ Birgitte Zwicky-Hauschild - Svendebjergvej1B, 1.th - 2650 Hvidovre
Mail:
birgitte@lej-en-laege.dk - Telefon: +45 2812 0822