Lej-En-Læge

 - lægefaglig rådgivning

     
     

4Forside

 

4Arbejdsfastholdelse

4Stresshåndtering

4Helbredsundersøgelser

4Kurser

4Vaccinationer

4Coaching

4Akupunktur

4Referencer

 

4Om Lej-En-Læge

 

Stresshåndtering - og forebyggelse af stress
Lej-En-læge tilbyder stresshåndtering til såvel arbejdspladsen som den enkelte.

Stress betegnes som vor tids sygdom – fylder meget hos den enkelte og i virksomheden – giver anledning til meget sygefravær fra arbejdet.

Lej-En-Læge arbejder udfra en opfattelse af stress som en tilstand af anspændthed og ulyst (Sundhedsstyrelsen 2007). Årsagerne til denne tilstand kan være mange, og ligeså er symptomerne og reaktioner forskellige fra person til person.

I forhold til den enkelte arbejder eller leder arbejdes med samtaler, afspænding og motion.

I forhold til arbejdspladsen tilbydes undervisning og kurser - formålet med disse er:
*

at skabe viden om stress og dens årsager

* at forebygge at stress opstår og kende tegnene på stress
* at klæde ledere på til at opfange signaler på stress hos medarbejderne og tage hånd om dem
* at arbejdsfastholde medarbejdere, der har været sygemeldt pga. stress, og rådgive om egnede rammer for opstart

Kurserne tilpasses de aktuelle problemstillinger og virksomhedens behov.

Kontakt:

Mail:
birgitte@lej-en-laege.dk

Telefon:
+45 2812 0822

 
     

Lej-En-Læge v/ Birgitte Zwicky-Hauschild - Svendebjergvej1B, 1.th - 2650 Hvidovre
Mail:
birgitte@lej-en-laege.dk - Telefon: +45 2812 0822