Lej-En-Læge

- lægefaglige rådgivning
 

     
     

4Forside

 

4Arbejdsfastholdelse

4Stresshåndtering

4Helbredsundersøgelser

4Kurser

4Vaccinationer

4Coaching

4Akupunktur

4Referencer

 

4Om Lej-En-Læge

  Arbejdsfastholdelse
Lej-En-Læge tilbyder lægefaglig sparring og rådgivning som metode til arbejdsfastholdelse af medarbejdere.

Arbejdsfastholdelse af medarbejdere er en effektiv måde, at arbejde med sygefravær, tilfredshed og trivsel på arbejdspladsen.

Mange virksomheder oplever, at medarbejdere i perioder ikke er i stand til at varetage deres arbejde i vanligt omfang.

Årsager kan være:
* Stress
* Arbejdsrelaterede gener og smerter
* Langvarig sygdom
* Graviditet
 
Lægelig sparring foregår gennem:
*

Dialog med ledelsen vedrørende mulige arbejdsbetingede årsager, samt rammer for tilbagekomst til arbejdspladsen

* Samtaler med den enkelte medarbejder
* "Rundbordssamtaler" - hvor alle involverede parter deltager

Lej-En-Læge tilbyder:

* Rådgivning på arbejdspladsen

* Koordinering af virksomhedens indsats og eventuelle behandlingstiltag

* Fleksibelt samarbejde

* Aftale fra sag til sag på timebasis

* Et aftalt antal rådighedstimer pr. måned

*  Efter behov

 
     

Lej-En-Læge v/ Birgitte Zwicky-Hauschild - Svendebjergvej1B, 1.th - 2650 Hvidovre
Mail:
birgitte@lej-en-laege.dk - Telefon: +45 2812 0822